• Home
  • /
  • Campingreglement

Campingreglement

1) TOELATINGSBEPALINGEN: Voor de toegang en het zich installeren op een kampeerterrein moet men de toestemming van het ontvangstbureau of van de directie hebben. Iedere overtreding kan het verwijderen en uit de camping zetten ten gevolge hebben.
2) INSTALLATIE: De tent of de caravan en al het bijbehorende materiaal moeten op de door de campingbeheerder aangeduide staanplaats worden neergezet.
3) RECEPTIE: Geopend alle dagen van 9.00 tot 13.00 uur en 14 uur tot 19 uur van 15/06 tot 15/09. Buiten het seizoen van 9.00 -12.00 uur en 14.00 - 18.00 uur.
4) VERSCHULDIGDE KOSTEN: De verschuldigde kosten zijn afhankelijk van het aantal - doorgebrachte nachten op het terrein. De gebruikers van de camping worden verzocht om een avond voor het vertrek te melden indien zij vertrekken.
5) LAWAAI EN STILTE: De gebruikers van de camping worden vriendelijk verzocht om ieder lawaai of luide discussie die hun medekampeerders kunnen storen te vermijden. Voor geluidinstallaties geldt hetzelfde. Er moet totale stilte heersen tussen 22.3o en 7.30 uur.
6) HUISDIEREN: Honden en andere huisdieren mogen niet los rondlopen of alleen zijn als ze zijn opgesloten. Zij moeten regelmatig buiten de camping worden uitgelaten zodat de camping niet vervuild .
7) BEZOEKERS: Zij moeten zich melden bij de receptie. Zij worden toegelaten tot de camping onder verantwoordelijkheid van de campinghuurder. Ook de bezoekers hebben zich te houden aan het interne camping reglement.
8) RIJDEN EN PARKEREN VAN AUTO'S: Het is verboden om met de auto te rijden tussen 22.30 en 7.3o uur. Op de camping geldt een maximumsnelheid, 5 km/u. Het is verboden om op nabijgelegen plaatsen te parkeren.
9) SCHOONHOUDEN VAN DE PLAATS: Iedereen moet er zorg voor dragen dat het terrein niet vervuild raakt, er een goede hygiëne heerst voor de goede staat van de camping. Al het afval moet in de daartoe beschikbaar gestelde containers worden gegooid. De sanitaire voorzieningen moeten in goede staat en hygiënisch worden gehouden. Indien er storingen aan apparaten zijn meldt dat dan direct aan de campingbeheerder. Alle schade aangericht aan groen, hekwerk of campingplaatsen op het terrein zal op de verantwoordelijke personen worden verhaald. De campingplaats moet uiteindelijk weer in zijn oorspronkelijke staat worden opgeleverd.
10) VEILIGHEID: A) Brand: brandblusser is verplicht op iedere plaats (caravan of tent). Open vuur (hout, kolen, etc) zijn ten strengste verboden, kookinstrumenten moeten in perfecte staat worden gehouden en mogen niet dicht bij een tent, boom of grond worden gebruikt. In geval van brand waarschuw rechtstreeks de directie. B) Diefstal: de directie is niet aansprakelijk voor enige vorm van diefstal op de camping. De kampeerder is verantwoordelijk voor zijn eigen plaats. Waarschuw direct de campingbeheerder indien u verdachte personen ziet.
11) SPEL: Er mogen geen gewelddadige of hinderlijke spelen worden georganiseerd.
12) DUUR VAN HET VERBLIJF: Indien u een nacht minder blijft dan u had opgegeven bij aankomst, wordt er een bedrag van 10.00 € verrekend.
13) ZWEMBAD: Vanwege hygiënische redenen zijn bermuda's en shorts verboden in het zwembad.
14) ARMBAND: Voor uw veiligheid zal ieder persoon bij aankomst een armband om krijgen, voor de duur van uw verblijf.